Baraj Tasarım Hizmetleri

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Sayısal Modelleme
-İnşaat Yönetimi
-Bölgeye Uygun Bina Tasarımı
-Sahada Ölçme ve Araştırma
-Sel Analizi

Acil Eylem Planlaması ve Su Baskını Haritalaması

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-DSS-Bilge Modelleme
-HEC-RAS Modelleme
-ArcGIS
-EAP Oryantasyonu

Hidroelektrik

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Kaynak Değerlendirmeleri
-Fizibilite Çalışmaları
-Tesis Durum Değerlendirmeleri
-Türbin Seçimi
-Potansiyel Arıza Modu Analizleri
-Baraj Güvenliği Gözetleme ve İzleme Planları ve Raporları
-Balık Geçidi Tasarımı

Baraj Temizleme ve Dere Restorasyonu

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Sediment Taşınma Analizi
-Sediment Yönetim Planları
-Akarsu Jeomorfolojisi