Hizmetlerimiz

Karmaşık problemleri çözmek için çözüm ortağınız oluyoruz

Veri Modelleme ve Haritalama

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Site İncelemeleri ve Survey Çalışmaları
-Yapı Durumu Araştırmaları
-Sayısal Modelleme
-Çevresel Yük Tayini
-Mühendislik ve Tasarım Süreçlerinde İzin Yönetimi
-İnşaat Denetimi

Deniz ve Kıyı Çalışmaları

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Çevresel Yük Tayini
-Gemi Demirleme Analizi ve Tasarımı İnşaat
-Hidrografik ve Topografik Etüt
-Kıyı Dayanıklılık Planlaması
-Site ve Yeraltı Araştırmaları
-Yapı Durumu Araştırmaları