Hizmetlerimiz

Karmaşık zorlukları çözmek için çözüm ortağınız oluyoruz

Kıyı Yapıları

Konusunda uzman ekibimiz tarafından analiz, simülasyon, planlama, tasarım hizmetleri ve ilgili mevzuata uygun projelendirme hizmetleri vermekteyiz.

Su Kaynakları

Çevre şartlarına bağlı olarak etkin sürdürülebilir çözümler üretiyoruz

Kentsel Su Sistemleri

Ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz sistemleri sorun olan alanlara entegre ederek kent özelinde etkin çözümler sunuyoruz.

Barajlar ve Bentler

Baraj ve set güvenliği, su kaynakları, inşaat mühendisliği ve doğal kaynaklar konusundaki konsolide yaklaşımımızla teknik uzmanlık ve pratik çözümler sunuyoruz.

Doğal Afetler ve Doğal Kaynaklar

Temel mühendislik, çevre ve uygulamalı bilim hizmetlerinize, doğal afetlerin azaltılması ve iklim adaptasyonu uygulama alanlarında uzmanlaşmış özel bir planlamacı, danışman ve mühendis ekibiyle eşlik ediyoruz.

Akıllı Veri Çözümleri

Yaşanan veya yaşanma ihtimali olan problemlere karşı veri odaklı çözümler geliştiriyoruz.