Hizmetlerimiz

Karmaşık problemleri çözmek için çözüm ortağınız oluyoruz

Kıyı Koruma Yapıları

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Site İncelemeleri ve Survey Çalışmaları
-Yapı Durumu Araştırmaları
-Sayısal Modelleme
-Çevresel Yük Tayini
-Mühendislik ve Tasarım İzin Süreçlerinin Yönetimi
-İnşaat Denetimi

Limanlar ve Deniz Terminalleri

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Çevresel Yük Tayini
-Gemi Demirleme Analizi ve Tasarımı
-Hidrografik ve Topografik Etüt
-Kıyı Dayanıklılık Planlaması
-Site ve Yeraltı Araştırmaları
-Yapı Durumu Araştırmaları

Marinalar ve Küçük Limanlar

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Liman ve Marina Yerleştirme Planlaması
-Çevresel Yük Tayini
- Hidrografik ve Topografik Etüt
-Kıyı Dayanıklılık Planlaması
-Temiz Marina Planlama ve Tasarım
-Pompa-Çıkış Tesisleri
-Bakım Taraması

Plaj Yönetim Planları

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Plaj Topografik araştırma ve kumul profilleme
-Longshore, Cross-Shore Erozyon ve Sediment Taşınması Analizleri
-Plaj Beslenmesi
-Çökelti Kaynağının Belirlenmesi ve Fizibilite Analizi

Marine Dredging and Sediment Management

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Tarama Fizibilite Çalışmaları ve Planlama
-Tarama Hacmi Hesaplaması
-Tarama Tasarımı
- Bertaraf Yerleşimi ve Alternatifleri Analizi
-Çevresel Etki Analizleri (ÇED)
-İzin ve Mevzuata Uygunluk Süreçlerinin Düzenlenmesi

Endüstriyel Deşarj ve Su Alma Sistemleri

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Çevresel Yük Tayini
-Hidrografik ve Topografik Etüt
-Çevresel Etki Çalışmaları
-Kıyı Dayanıklılık Planlaması Mühendislik ve Tasarım
-Site ve Yeraltı Araştırmaları

Metocean Veri Analizi ve Sayısal Modelleme

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Rüzgar, Su Seviyesi, Dalgalar ve Akıntıların İstatistiksel Analizi
-Okyanusların, Haliçlerin ve Nehirlerin Sayısal Hidrodinamik Modellemesi
-Sayısal ve Analitik Dalga Modelleme

Climate Adaptation

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Deniz Duvarları, Taşkın Duvarları ve Doğal ve Doğa Temelli Özellikleri içeren Esneklik Özellik Tasarımı
-Yağmur Suyu Altyapı Mühendisliği ve Tasarımı
-Kıyı Dayanıklılığı ve İklim Uyum Planları