Teknoloji Tabanlı Mühendislik Çözümleri

Hidrolik Çevre ve Kıyı Mühendisliği

Mühendislik süreçlerinde karşılaşılan karmaşık problemleri çözmek için çözüm ortağınız oluyoruz

Hizmetlerimiz

Çözüm Ortaklığı

CFD Mühendisliği

Karmaşık ve kritik projeleri başarıyla tamamlamış olan CFD mühendislerinden oluşan ekibimiz, zorlu mühendislik dikeylerine ulaşılır çözümler sunmaktadır.

Su Kaynakları

Enerji üretimi, sulama, içme ve kullanma suyu temini, taşkın koruma ve rekreasyon sistemleri için teknik ve ekonomik analizler yapıyoruz.

Kıyı Mühendisliği

Liman ve kıyı alanlarındaki altyapı unsurlarının korunması, kıyılarda erozyonun önlenmesi, akarsu ve nehirlerin yön değiştirmesi gibi kıyı yapıları için tasarım, analiz ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Çevre Mühendisliği

Göl, gölet, akarsu ve deniz gibi su kaynaklarında kirliliği azaltmak ve su kalitesini iyileştirmek için sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretiyoruz.

Kentsel Su Sistemleri

Kanalizasyon, yağmur suyu, su temini yönetimi, su yolları ve pasif sirkülasyon sistemlerinin analizi ile ilgili hizmetler sunuyoruz.

Limanlar ve Su Yolları

Seyir kanalları, limanlar, tersaneler ve gemi bağlama sistemlerini planlıyoruz ve tasarlıyoruz.

Barajlar ve Bentler

Baraj ve setlerin analizi, tasarımı, sökülmesi ve acil durum hizmetleri ile ilgili hizmetler veriyoruz.

Akıllı Veri Çözümleri

2 ve 3 boyutlu modeller yardımıyla deniz ve kıyı tahminleri, taşkın risk haritaları hazırlıyor ve kontrol yapıları tasarlıyoruz.

HEC-LAB Mühendislik Ürünleri

Bilim ile Tasarlandı

Vearator 3.0

Venturi Kavitasyonlu Oksijen Amfisi

CLEW 2.0

Su Kalitesi Arttırıcı Aeratör

ABTAT 1.0

Built-in Obstraction Based Flow Accelerator Turbine

Geleceği Görebiliyor musunuz?

CFD ile Görebiliriz

CFD, bilim, matematik, teknoloji, kurgu ve sanatın iyi bir karışımıdır. CFD ile etrafımızdaki ve içimizdeki moleküllerin görünmeyen dinamiklerini görebiliriz. Profesyonel bir CFD analizi, doğanın görünmez davranışını boyayabilir ve bize görünmeyeni gösterebilir!