Hizmetlerimiz

Karmaşık problemleri çözmek için çözüm ortağınız oluyoruz

Baraj ve set güvenliği, su kaynakları, inşaat mühendisliği ve doğal kaynaklar konusundaki konsolide yaklaşımımızla size teknik bir uzmanlık ve pratik çözümler sunuyoruz.

Doğal Afet Azaltma Planları

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Tehlike Tanımlama
-Tehlike Zafiyeti Değerlendirmesi
-İklim Değişikliği Tahmini
-FEMA HAZUS-MH Analizleri Dahil Kayıp Tahmini, Azaltma Stratejileri ve Eylemleri
-Tehlike İletişimi ve Erişim
-Plan İncelemeleri ve Benimseme
-Coğrafi Bilgi Yönetimi ve Web Geliştirme Planları

Sel Tehlikesi Karakterizasyonu

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Çevresel Yük Tayini
-Gemi Demirleme Analizi ve Tasarımı
-Hidrografik ve Topografik Etüt
-Kıyı Dayanıklılık Planlaması
-Yeraltı Araştırmaları
-Yapı Durumu Araştırmaları

Ekolojik Restorasyon Planlaması

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Liman ve Marina Yerleştirme Planlaması
-Çevresel Yük Tayini
- Hidrografik ve Topografik Etüt
-Kıyı Dayanıklılık Planlaması,
-Temiz Marina Planlama ve Tasarımı
-Pompa-Çıkış Tesisleri
-Bakım Taraması

Çevresel Etki Çalışmaları

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Plaj Topografik Etüt ve Kum Profilleme
-Longshore ve Cross-Shore Erozyonu
-Sediment Taşınma Analizleri
-Plaj Beslenmesi
-Çökelti Kaynağı Belirleme ve Fizibilite Analizi

Erozyon ve Sediment Kontrolü

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Tarama Fizibilite Çalışmaları ve Planlama
-Tarama Hacmi Hesaplaması
-Tarama Tasarımı
- Bertaraf Yerleşimi ve Alternatifleri Analizi
-Çevresel Etki Analizleri (ÇED)
-İzin ve Mevzuata Uygunluk

Nehir Mühendisliği

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Çevresel Yük Tayini
-Gemi Demirleme Analizi ve Tasarımı İnşaat
-Hidrografik ve Topografik Etüt
-Kıyı Dayanıklılık Planlaması Mühendislik ve Tasarım
-Site ve Yeraltı Araştırmaları

Sulama ve Kırsal Kalkınma

Aşağıdaki alanlarla ilgili yönergeler sunuyoruz;

-Rüzgar, Su Seviyesi, Dalgalar ve Akıntıların İstatistiksel Analizi
-Okyanusların, Haliçlerin ve Nehirlerin Sayısal Hidrodinamik Modellemesi
-Sayısal ve Analitik Dalga Modelleme